Get Adobe Flash player

Celulitida

Základní charakteristika, možnosti léčby a 24 nejčastěji kladených otázek na závěr

Celulitida (neboli celulita, odb. lipohypertrofie) je hovorový název pro progresivní degenerativní změny podkožního tukového vaziva specifických tělesných partií (zejm. stehen, hýždí, postiženy mohou být i boky, břicho, event. paže). Vzniká na bázi genetických, vrozených dispozic, především v důsledku horšího žilního a zejm. lymfatického oběhu. Úzce souvisí s působením ženských pohlavních hormonů. Může se proto objevit už v pubertě, často se zvýrazňuje v období gravidity. Nepříznivý stav se zhoršuje užíváním hormonální antikoncepce, event. jiných hormonálních přípravků. Výsledný obraz celulitidy tzv. pomerančová kůže je dán vtahováním kožního povrchu zbytnělými vazivovými septy a současným protitlakem zvětšených tukových buněk. Změny podkožního tukového vaziva vznikají především v důsledku působení neodtransportovaných městnavých, zejm. plazmatických proteinů v postižených tkáních. Jedinou kapilárou v těle, schopnou vstřebat a transportovat proteiny z tkání, je lymfatická kapilára. Je tedy zřejmé, že dobrý stav lymfatického systému a jeho dostatečná transportní kapacita jsou základní podmínkou úspěšné prevence a léčby celulitidy. Pozitivní ovlivnění lymfatického systému efektivně zajišťuje odborně provedená lymfodrenáž (v rámci komplexní terapie), která zlepší „průtočnost“ lymfatického řečiště a navodí fyziologické poměry v podkoží.

CHARAKTERISTIKA CELULITIDY

 •  postihuje i velmi mladé, štíhlé a sportující ženy
 •  jde o chronický stav, charakterizovaný zpočátku pomalým rozvojem, ale později vždy s narůstající progresí
 •  včas neléčená vede  k nevratným degenerativním změnám podkožní tkáně
 •  již vzniklou celulitidu nelze zcela odstranit, odborně vedená terapie však může zlepšit její estetický vzhled a zastavit jinak nevyhnutelné progresivní zhoršování
 • celulitida je multifaktorová a mezioborová medicínská problematika

PŘÍČINY VZNIKU CELULITIDY

 • vznik celulitidy je komplikovaný a dlouhodobý proces
 • hlavní příčinou jsou poruchy cirkulace žilní krve a hlavně lymfy
 • významným faktorem je dále nepříznivá hormonální situace (hormonální nerovnováha, nadprodukce estrogenu, brzký nástup menstruace, hlavně však užívání hormonálních přípravků)
 • velmi záleží na genetických, dědičných dispozicích
 • svou roli hraje také kvalita vazivové tkáně
 • vedle těchto klíčových, "vyvolávajících" faktorů existuje ještě celá řada faktorů rizikových, "podpůrných", které jsou méně významné, mohou stav celulitidy více či méně negativně ovlivňovat, patří sem např. nadváha a časté kolísání hmotnosti, nevhodný stravovací a pitný režim, překyselení organismu, nedostatek pohybu, ale též nadměrná či nevhodná pohybová zátěž, dlouhé stání, sezení, cestování, nevhodné oblečení a obutí, atd., patří sem prakticky vše, co nějakým způsobem ztěžuje a narušuje krevní a lymfatický oběh a zvyšuje hladiny ženských pohlavních hormonů (zejm. estrogenů)

LÉČBA CELULITIDY

 • základem terapie i prevence celulitidy je odborně provedená lymfodrenáž (komplexní terapie zahrnuje manuální lymfodrenáž, která je doplněna přístrojovou drenáží - přístrojovou presoterapií)
 • podle individuální potřeby lze využít kompresní prádlo (od certifikovaného výrobce)
 • cvičení a vhodná pohybová aktivita - výběr vhodných pohybových aktivit, jejich intenzita musí respektovat stupeň a příčiny potíží, nadměrná intenzita, příp. nevhodné pohybové aktivity vedou mnohdy paradoxně ke zhoršení stavu
 • v indikovaných případech je vhodné nasadit farmaka a využít potravinové doplňky (venofarmaka, bylinné směsy, enzymy, vitaminy, antioxidanty)
 • vše je vhodné podpořit režimovými opatřeními (pestrá a hodnotná strava, vyloučení nikotinu a destilátů, udržování optimální hmotnosti atd., obecně: dodržování zásad zdravého životního stylu
 • různé fyzikální metody (např. vakuová pumpa, hloubové teplo atp.) přináší často krátkodobý efekt, subjektivní úlevu, ale nemohou odstranit vlastní příčinu celulitidy, některé z těchto metod, jsou-li v konkrétních případech nevhodně indikovány, mohou stav celulitidy zhoršit
 • žádné lokální ošetření nefunguje trvale (anticelulitidní masti, gely, tonika, atp.)
 • neexistuje speciální dieta na zlepšení celulitidy
 • chirurgické zákroky (liposukce) nepřináší v případě celulitidy uspokojivé výsledky

Podívejte se na příklad komplexního programu, které nabízíme našim klientům.

Rozeznáváme čtyři stupně (stádia) celulitidy:

1. Projevy tzv. pomerančové kůže jsou patrné pouze při tlaku na kůži, např. při takzvaném štípacím testu (stisknutím kůže mezi dvěma prsty) lze pozorovat vznik kožní řasy.
2. Celulitida je patrná při stání či sezení, zaťatém svalstvu nebo při ostrém osvětlení. Vleže, při uvolněném svalstvu, nerovnosti nejsou pozorovatelné.
3. Nerovnosti jsou pozorovatelné stále, bez ohledu na polohu.
4. Trvale pozorovatelné hrubé nerovnosti na povrchu kůže, které mohou vykazovat další komplikace (monstrózní zvětšení tukové tkáně, otoky, bolestivost). Toto stádium již nelze považovat za pouhý kosmetický problém, ale přerůstá v problém zdravotní. Vzhledem k výše uvedeným příčinám, které mohou stát za rozvojem celulitidy, je před zahájením odpovídající péče nutné vyloučit přítomnost zdravotních komplikací a posoudit, zda jsou kožní pro jevy opravdu jen kosmetickou záležitostí. Dosud uvedené informace potvrzují, že hranice mezi kosmetickým a zdravotním problémem je v případě celulitidy opravdu velmi tenká a diskutabilní.

Celulitida a ženské hormony

Ženské hormony jsou jedním ze spolurozhodujících úvodních faktorů pro vznik celulitidy. Zásadně totiž ovlivňují další klíčové faktory tohoto procesu – stav a funkci žilního a lymfatického systému a kvalitu podkožní vazivové tkáně. Již více než tisíc chemických látek a produktů s prokázanými estrogenními účinky na lidský organismus, téměř masové užívání hormonální antikoncepce, častá léčba hormonálními či hormonálně působícími léky a dnes už masivní „hormonální kontaminace“ životního prostředí jsou hlavními akcelerátory tohoto stavu a příčinou současné „epidemie“ celulitidy.

Vliv na vazivo

Estrogeny snižují novotvorbu kolagenu, dochází k destrukci stávajících kolagenních  struktur  a následně  k rozvolnění  vaziva.  Zmnožují se fibrinová vlákna a sítě, následně se rozbíhá kaskáda dalších patologických pochodů, které ústí ve fibrózní změny vazivové tkáně v podkoží.

Vliv na žilní systém

Společný vliv estrogenů a zejména gestagenů snižuje také tonus hladkého svalstva žilní stěny. Zvyšuje se únik tekutiny s obsahem plazmatických bílkovin do tkání. To představuje nárůst lymfatického břemene a zvýšenou zátěž drenážní a transportní funkce mízního systému.

Další negativní vlivy ženských hormonů

Zvyšují ukládání tuku, hlavně do tukových tkání se zvýšenou afinitou k estrogenům, do tzv. „energetických konzerv“ (hýždě, boky, stehna). Tento zásobní tuk se prakticky neúčastní běžného „provozního metabolismu“ a je proto obtížně odbouratelný. Ženské hormony rovněž blokují funkce některých minerálů, stopových prvků a vitamínů.

 • Vitamín C (důležitý pro stimulaci syntézy kolagenu, ochranný vliv na pro pustnost cév a ochranu před poškozením oxidačním stresem)
 • vitamín E (podílí se na destrukci fibrinu, má pozitivní vliv na kolagenní režim snižováním kyseliny mléčné ve svalech i v krvi, působí antioxidačně)
 • skupina vitamínů B (podporují deaktivaci hormonů v játrech, vitamín B6 má vliv na zadržování vody v organismu)

Zdroje zvýšených hladin estrogenů

Nepříznivá hormonální situace (zejména zvýšené hladiny estrogenů) nastává při užívání hormonální antikoncepce, jiných hormonálních léků nebo léků s estrogenním působením, při vlastní nadprodukci estrogenu (hyperestrogenismus) a samozřejmě v rizikových obdobích života ženy (puberta, gravidita). K tomuto stavu přispívají též estrogeny, které se do těla dostávají z vnějšího prostředí (exogenní) jako metabolity hormonálních léků, zneužívaná anabolika a stresové hormony v mase průmyslově chovaných zvířat a tzv.  xeno - estrogeny. Jsou to estrogeny vzniklé působením civilizace a představují vážná  zdravotní  rizika,  z nichž  celulitida  je asi  to  nejméně  významné. V současnosti je známo kolem 1000 nejrůznějších chemických látek a produktů schopných ovlivnit tvorbu hormonů v organismu. Patří mezi ně například  produkty  „zemědělské  chemie“,  plastické  hmoty,  čisticí  a prací prostředky v domácnostech, ale třeba i některé kosmetické výrobky. Další možné zdroje zvýšených hladin estrogenů představují látky zvyšující jejich produkci aktivací nadledvin (drogy, kofein, alkohol). Některé léky sice nemají přímé estrogenní účinky, ale produkci přirozených tělesných estrogenů ovlivňují. Týká se to velmi širokého spektra medikamentů (od psychofarmak přes kardiofarmaka, analgetika až třeba po léky na žaludeční vředy). Kumulaci estrogenů v organismu může způsobit zhoršená deaktivace a vylučování hormonů v případě dysfunkce jater a ledvin.

Riziková období s ženskými pohlavními hormony souvisí riziková období v kontextu  celulitidy. Jsou to obecně ta období, kdy dochází k jejich aktivaci, výrazně zvýšené produkci, eventuálně k dlouhodobému narušení hormonální rovnováhy. Nepříznivá je vtomto smyslu časná aktivace ženských hormonů a brzký nástup  puberty. V této souvislosti je proto riziková dětská obezita u ženského pohlaví. Velmi kritickým obdobím je gravidita (zejména opakovaná), během níž jsou výrazně zvýšené hladiny cirkulujících pohlavních hormonů. Časté je v tomto období zhoršení žilních problémů a progrese celulitidy.

Ohrožené skupiny žen

Nejohroženější skupinou žen v kontextu celulitidy jsou hlavně uživatelky hormonální antikoncepce s pozitivní rodinnou anamnézou (celulitida, žilní problémy  v ženské  linii  rodiny).  Vhodné  je  proto  zvážit  užívání  hormonální antikoncepce, hlavně u velmi mladých děvčat. U kuřaček se negativní vlivy rizikových faktorů ještě navyšují.

Možnosti prevence

Optimální formou prevence jsou odborně provedené manuální nebo přístrojové lymfodrenáže, které podpoří drenážně - transportní funkci lymfatického  systému.  Pomohou  tak  udržet  fyziologické  poměry  v podkoží a předejít jeho postupné fibro - lipomatózní přestavbě.

Celulitida z pohledu Tradiční čínské medicíny

Podle čínské medicíny se jedná o určitou nerovnováhu v organismu. Hlavním viníkem je nedostatečnost ledvin a sleziny, která spolu se stagnací energie čchi v dolních partiích vytváří známé barokní reliéfy na hýždích (pomerančová kůže). Při nedostatečnosti čchi a krve QI/XUE XU si naše tělo doslova říká o jídla, která jsou sice energeticky a kaloricky bohatá (z důvodu rychlého doplnění energie), avšak nejsou  dostatečně vhodná pro oslabený organismus, neboť značně oslabují dráhu sleziny. Slezina pracující na půl plynu neumí zpracovat tyto rychlé životabudiče, jako jsou různé sladkosti, výrobky z bílého cukru, čokolády, pečivo, černá káva, alkohol, džusy, tonizující nápoje apod. Tato jídla oslabenou slezinu ještě více oslabují, neboť přináše jídlo organismu tzv. vlhko, které právě slezina odbourává, ale pouze pokud je zcela při síle. Z toho je patrno, že začarovaný kruh se zcela uzavírá...

Shrnutí

Zápas s celulitidou představuje pro většinu žen celoživotní usilování a měl by být nejintenzivnější v rizikových obdobích života ženy (již brzy po pubertě, během gravidity, při užívání hormonální antikoncepce, hormonálních léků, event. v menopauze). Celulitida je nejen kosmetický, ale především zdravotní problém. Její vznik signalizuje řadu možných, někdy i závažných problémů zdravotních. Již její klíčový problém - nedostatečnost lymfatického systému - znamená mj. i možnou zhoršenou detoxikaci organismu a snížený imunitní potenciál. Adekvátní léčba či prevence celulitidy představuje tedy zároveň velmi účinnou péči o celkové zdraví.


OTÁZKY

Zlepší se celulitida, když zhubnu?

Hlavní problém celulitidy není nadměrné ukládání tuku v kritických partiích, ten jen do jisté míry ovlivňuje její vzhled. Přibližně polovina žen udává zmírnění projevu celulitidy po zhubnutí, ale asi jedna třetina žen si naopak stěžuje na zhoršení jejího stavu. Stejné je to např. po liposukci. Snížení hmotnosti neřeší podstatu vzniku ani stavu celulitidy, ta není ani vhodnou indikací pro liposukci.

Zhoršuje užívání hormonální antikoncepce stav celulitidy? Má vliv na její vznik?

Ženské hormony jsou v problematice celulitidy vždy významně komplikující faktor. Hormonální antikoncepce nepříznivě ovlivňuje klíčové příčiny jejího vzniku a urychluje jak její vznik, tak její progresi.

Co mám dělat, když nezabírá cvičení a změna stravy?

Cvičení ani vhodný stravovací režim nemohou zabránit vzniku celulitidy. Tu vidíte i u štíhlých a sportujících žen. Problém je jinde. Především v nedostatečné cirkulaci lymfy, v nepříznivé hormonální situaci, event. též v horším návratu žilní krve z nohou a v méně kvalitní vazivové tkáni. Řešením je zaměřit se na lymfatický systém..

Jaká je nejúčinnější metoda proti celulitidě?

Klíčovou metodou v léčbě, event. již v prevenci celulitidy, je lymfodrenáž, podle potřeby (individuálně) doplněna o další podpůrné kroky.

Cvičím 3 x týdně, ale celulitidu mám pořád. Jaké cvičení je nejúčinnější? Rychlé nebo spíš pomalé?

Cvičení je vhodná podpůrná aktivita, ale celulitidu neodstraní (viz. sportovkyně s celulitidou). Je ale nutno volit vhodné formy a přiměřenou intenzitu pohybových aktivit. Neplatí: čím víc, tím líp. Navíc co je vhodné pro jednoho, může jinému škodit. Je nutno zohlednit stav zejména žilně - lymfatického systému. Obecně lze říci, že optimální je chůze a pohybové aktivity s vláčnými, plynulými pohyby. Vyplatí se konzultace s odborníkem a sestavení optimálního individuálního programu pohybových aktivit.

Které ženy jsou celulitidou nejvíce ohroženy?

Nejohroženější skupinou žen v kontextu celulitidy jsou především uživatelky hormonální antikoncepce s pozitivní rodinnou anamnézou (celulitida, žilní problémy v ženské linii rodiny). Rizikové je též období gravidity, zejména opakované. Ohroženější jsou též ženy, u kterých proběhla brzká puberta.

Lze nějakým způsobem celulitidu zcela odstranit?

Již vzniklou celulitidu může zcela odstranit leda tak počítačový retušovací program (běžné v módních časopisech). Včasná a přiměřená péče však může stav celulitidy zlepšit a zastavit jinak nevyhnutelné zhoršování.

Zlepší celulitidu vegetariánská strava?

Vegetariánská strava celulitidu nezlepší, ale ani nezhorší. Spíše se na kvalitě podkožního vaziva negativně projeví nedostatek potřebných bílkovin, které jsou zásadní. Při celulitidě je vhodná pestrá a hodnotná strava.

Odstraní celulitidu přísná dieta?

Přísná dieta celulitidu neodstraní. Na jedné straně může snížit množství zatěžujících a škodlivých látek v těle, na druhé straně však mohou některé, pro organismus důležité, látky chybět.

Vymizí celulitida cvičením?

Cvičením celulitida nezmizí, malá pohybová aktivita není přímou příčinou vzniku celulitidy. Vhodný a přiměřený pohyb může přispět ke zlepšení jejího stavu, ale nevhodný či nepřiměřený může její stav naopak zhoršit.

Proč celulitida postihuje stále více žen a stále mladší ročníky?

Hlavní příčinou současné "epidemie" celulitidy je především mnohostrannější vliv ženských hormonů. Téměř masové užívání hormonální antikoncepce, častá léčba hormonálními či hormonálně působícími léky a dnes už "hormonální kontaminace" životního prostředí. Je známo více než tisíc chemických látek a produktů s prokázanými hormonálními (estrogenními) účinky na lidský organismus. Tato nepříznivá situace podporuje a urychluje vznik celulitidy, u žen též vede k dřívější pubertě (u mužů způsobuje sníženou plodnost).

V jakém věku celulitida vzniká?

Vznik celulitidy je dlouhodobý, kontinuální proces, který má progresivní tendenci. Začíná již v pubertě aktivací ženských pohlavních hormonů (brzká puberta je proto nepříznivý faktor). K výrazné akceleraci tohoto procesu dochází v obdobích zvýšené aktivity, event. produkce těchto hormonů (zejména během gravidity).

Proč celulitida postihuje hlavně stehna a hýždě?

Tyto partie ženského těla jsou charakteristické velkým množstvím tukových buněk a zvýšenou citlivostí k ženským hormonům (hlavně estrogenu). Dále též vyššími nároky na lymfatickou drenáž. Důsledky její eventuální nedostatečnosti se zde zřetelněji projevují zejména v nepříznivých zásazích do kolagenního režimu podkožního vaziva.

Co je to vlastně celulitida a co je její podstatou?

Celulitida jsou v podstatě nezánětlivé degenerativní změny podkožního vaziva specifických partií ženského těla (zejména stehna, hýždě, někdy též boky, břicho, event. paže). Jde o chronický proces s progresivní tendencí.

Co způsobuje vzhled "pomerančové" kůže při celulitidě?

Fenomén "pomerančové kůže" se projevuje v pokročilejších stádiích celulitidy v důsledku degenerativních změn kůže a podkoží. Kožní povrch je vtahován dolů zesílenými vazivovými septy za současného protitlaku zvětšených tukových buněk směrem vzhůru. "Pomerančová kůže" se však objevuje též u některých závažnějších stavů, které bývají někdy s celulitidou směšovány, které však vyžadují odbornou lékařskou péči (lymfedém, lipedém, atp.).

Postihuje celulitida především obézní ženy? Souvisí s nadváhou?

Obezita sama o sobě není příčinou celulitidy. Jsou ženy s nadváhou, které celulitidou netrpí (naopak ji mohou mít i ženy vysloveně hubené). Patří však k rizikovým faktorům přispívajícím ke vzniku a progresi celulitidy. Tuková tkáň totiž produkuje určité množství ženského hormonu estrogenu a přispívá k jeho vyšším hladinám. Je rovněž "úložištěm" různých odpadních látek, toxinů atp. a zvýšenou měrou váže vodu. Výrazně zbytnělá tuková tkáň může též utiskovat cévy a zhoršovat krevní i lymfatický oběh.

Jaké jsou nepříznivé vlivy ženských hormonů na celulitidu?

Zásadní význam v kontextu celulitidy má především vliv dlouhodobého působení vysokých hladin estrogenů, které nepříznivě působí na stav a funkci periferního žilně-lymfatického systému a na kolagenní režim a kvalitu podkožního vaziva. Zvyšují ukládání tuku, zejména do tzv. "energetických konzerv" (hýždě, boky, stehna), zvyšují zadržování vody v těle, blokují funkce některých důležitých vitaminů a minerálů. Tyto negativní faktory se navzájem ovlivňují, potencují své účinky a vznik a progresi celulitidy výrazně urychlují.

Proč celulitida postihuje pouze ženy?

Ženské tělo je pro vznik celulitidy výrazně predisponováno, především mnohostranným vlivem ženských pohlavních hormonů. Ženy mají oproti mužům tenčí kůži a případné změny v podkoží jsou proto více viditelné. Jejich podkoží je naopak dvakrát silnější a má méně pevnou strukturu. Podíl tukové tkáně je u žen téměř dvojnásobný a má jiný genetický vzorec rozložení tuku. Převažuje jeho ukládání do podkoží. Ženy mají též častější problémy s žilním systémem a s lymfatickou drenáží. V důsledku toho mají větší dispozice k procesům patologických změn v podkožním vazivu.

Jaký je vliv ženských hormonů na vznik celulitidy?

Ženské hormony jsou jedním ze spolurozhodujících úvodních faktorů vzniku celulitidy. Zásadně totiž ovlivňují další klíčové faktory tohoto procesu- stav a funkci žilního a lymfatického systému a kvalitu podkožní vazivové tkáně.

Lze lymfu dostatečně rozproudit pohybem?

Zásadní vliv svalové pumpy na "rozpohybování" lymfy je zažitý mýtus, vycházející z malé znalosti novějších poznatků o anatomii a fyziologii povrchového lymfatického systému. Zde dominují vnitřní pulzní mechanizmy tohoto systému. Efekt svalové pumpy je zde jen jedním z řady pomocných, tzv. lymfokinetických faktorů a bývá v tomto kontextu přeceňován.

Patří celulitida mezi civilizační choroby?

Bývá k nim často řazena. Ale její zobrazení na mnoha starých artefaktech svědčí o tom, že se nejedná o produkt současné moderní doby. Ta se jen zasloužila o její rozšíření na téměř celou dospělou ženskou populaci vyspělého světa a navíc o postižení stále mladších ročníků.

Které jsou hlavní příčiny vzniku celulitidy?

Celulitida je problematika mnohofaktorová, vždy dochází k souběhu řady nepříznivých vlivů. Vzniká na bázi genetických, dědičných dispozic a vedle poruch krevního oběhu (zejména žilního) a nedostatečné lymfatické drenáže patří ke klíčovým, úvodním faktorům především nepříznivý vliv ženských hormonů a částečně též slabost vazivové tkáně. Celá řada dalších, vedlejších vlivů může stav celulitidy více či méně nepříznivě ovlivňovat (vliv životního prostředí, životní styl atd.).

Co způsobuje změny podkoží při celulitidě?

Podstatou patologických, degenerativních změn podkoží při celulitidě je především nepříznivý zásah do kolagenního režimu podkožního vaziva. Důsledkem je zmnožování, zbytnění a postupné tuhnutí vláknité složky pojivové tkáně. Dochází ke zhuštění kolagenních vazivových struktur a následně též ke změně metabolizmu tukových buněk a jejích růstu.

Jakou úlohu má lymfatický systém při vzniku celulitidy?

Lymfatická kapilára je jedinou kapilárou v těle, schopnou vstřebat a transportovat proteiny, event. další makromolekulární látky z mezibuněčných prostorů tkání. Jejich městnání při nedostatečné lymfatické drenáži spouští kaskádu patologických pochodů, které ústí v často nevratné degenerativní změny podkožního kolagenního vaziva.

Existuje opravdu účinná léčba celulitidy?

Účinná může být pouze odborně vedená komplexní a individuálně cílená terapie. Bezpodmínečným základem jakékoliv smysluplné léčby (ale i prevence) celulitidy je odborně provedená lymfodrenáž v rámci komplexní terapie. Ta může maximální měrou přispět k navození fyziologického stavu v podkoží. Efekt manuální lymfodrenáže je však zcela limitován odbornou kvalitou toho, kdo ji provádí. Tato metoda může být v případě potřeby doplněna přístrojovou drenáží (přerušovanou presoterapií). Důležitým doplňkem lymfodrenáže jsou podle individuální potřeby také prvky kompresní terapie (užití elastického kompresivního prádla). V indikovaných případech je vhodné nasadit přípravky na podporu žilního systému (venofarmaka), doplnění vitaminů (C, E) a dalších antioxidantů. Vše je možné ještě podpořit vhodnými režimovými opatřeními (dodržování zásad zdravé výživy, udržování optimální a stabilní hmotnosti, pravidelně vhodné a přiměřené pohybové aktivity atd.). Neexistuje žádná speciální dieta na zlepšení celulitidy, nefunguje žádné lokální ošetření. Důležitou položkou úspěšné léčby celulitidy je také pevná vůle a trpělivost - a dobrý lymfoterapeut. 

Napište nám:

CAPTCHA
Otázka pro ověření
1 + 0 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.

facebook

Přístrojové lymfodrenáže na přístroji Ballancer